Przetargi

Zgodnie z życzeniem naszych Klientów prowadzimy w ich imieniu postępowania na zakup usług ubezpieczeniowych. Wszelkie powierzone nam zadania wykonujemy w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późń. zm..

Zatrudnieni u nas specjaliści mogą powiększyć grono komisji przetargowej, występować w roli biegłych lub być pełnomocnikami zamawiającego. Mogą również przeprowadzić postępowanie przetargowe na rachunek zamawiającego.

76 742 51 05