Oferta

Zakres ubezpieczeń obsługiwanych przez Innpact BROKER:

 

Ubezpieczenia osobowe UBEZPIECZENIA OSOBOWE
Ubezpieczenia majątkowe UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia strat finansowych
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Ubezpieczenia medyczne
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia działalności rozrywkowej, kulturalnej i sportowej
LIKWIDACJA SZKÓD LIKWIDACJA SZKÓD
PRZETARGI PRZETARGI


DLACZEGO MY?

Jesteśmy w stanie doskonale ocenić ryzyko ubezpieczeniowe, dzięki czemu wskażemy najskuteczniejsze rozwiązania, które będą idealną ochroną ubezpieczeniową w atrakcyjnej cenie. W przypadku wystąpienia szkody na bieżąco będziemy monitorowali cały proces jej likwidacji.

NA CZYM DOKŁADNE POLEGA NASZA USŁUGA?

1. Audyt i analiza

W pierwszym etapie współpracy przeprowadzamy bardzo dokładną analizę potrzeb Klienta. Kolejnym krokiem jest weryfikacja i porównanie warunków oferowanych przez różne Towarzystwa Ubezpieczeniowe pod kątem zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku zaistnienia takiej konieczności wyjaśniamy Klientowi konkretne zapisy umowy ubezpieczenia. 

2. Budowanie zindywidualizowanych programów

W wielu wypadkach warunki oferty, które otrzymuje nasza Firma są znacznie bardzie korzystne niż te zaproponowane Państwu przez agenta lub towarzystwo bez udziału brokera. Nasza firma występuje w imieniu Klienta do wybranych w porozumieniu z Nim towarzystw ubezpieczeniowych z zapytaniem o ofertę, aby uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujące warunki.

3. Obsługa ubezpieczeń

W momencie otrzymania wszystkich ofert przeprowadzamy kompleksową analizę porównawczą, w której bierzmy pod uwagę zakresy ubezpieczeń, składki oraz standing finansowy towarzystw. W ten sposób powstaje opinia o procesie likwidacji szkód oraz rekomendacja najbardziej korzystnego rozwiązania.

Każdemu Klientowi pozostawiamy ostateczny wybór ubezpieczyciela oraz zakresu ubezpieczenia.

Zdecydowanie się na konkretna ofertę skutkuje wysłaniem w imieniu Klienta informacji do wszystkich towarzystw o wybraniu lub odrzuceniu ich propozycji. Towarzystwo, które zostało wybrane otrzymuje dodatkowo prośbę dotyczącą wystawienia polis. Do ich ważności niezbędny jest podpis pracownika Towarzystwa oraz Klienta. We wskazanym przez Klienta terminie przekazujemy do podpisania gotowe polisy, a podpisane przesyłamy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Skuteczne zawarcie umów jest początkiem prowadzenia przez naszą Firmę stałej kontroli Państwa portfela ubezpieczeniowego, jak również nadzoru nad bieżącą obsługą ubezpieczeń. Zapewniamy również ciągłość aktywnych umów ubezpieczeniowych.

Dzięki temu, że jesteśmy wynagradzani przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie kurtażu, każdorazowo cały proces prowadzący do zawarcia umów ubezpieczeniowych oraz ich obsługę prowadzimy dla Państwa bez jakichkolwiek opłat.

5. Likwidacja szkód i pomoc prawna

W przypadku wystąpienia szkody, pomagamy Klientom w otrzymaniu należnego odszkodowania. Bierzemy udział w wyborze najlepszej procedury likwidacji szkody oraz kontrolowaniu i raportowaniu przebiegu tego procesu. W realizacji tego zadania korzystamy z własnych likwidatorów szkód a w razie konieczności z usług podmiotów zewnętrznych i biegłych.

Całkowicie darmowe doradztwo

Kolejne etapy obsługi Państwa umów ubezpieczeniowych zawartych z naszą pomocą prowadzimy dla naszych Klientów bez jakichkolwiek opłat.

71 70 72 301